Ook in onze regio zijn er mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Mogen zij op u rekenen?  Van 11.00 tot 13.00 uur kunt u in de kerk terecht om houdbare, verpakte artikelen te geven.

Zaterdag 16 november 2019
Van 11.00 tot 13.00 uur

Voorbeelden van geschikte artikelen die heel welkom zijn: pasta – rijst – sauzen – blikken vlees of vis – potten groente – soep – koffie – thee – koek – douchespullen – tandpasta. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift? Dat kan op rekeningnr. NL13 RABO 0120 3546 08 t.n.v. Stichting Purmerendse Voedselbank.

Organisatie: Diaconie Protestantse Gemeente Broek in Waterland en Raad van Kerken Broek in Waterland.