In de Broeker Kerk worden in een speciale kerkdienst de gestorvenen herdacht. Iedereen die dat wil kan een kaarsje aansteken om stil te staan bij het gemis en verdriet, maar ook bij mooie herinneringen.

November is de maand van gedenken. Het is een jarenlange tradititie in de Broeker Kerk om op de zondag voor de Adventstijd in een speciale kerkdienst de gestorvenen te gedenken.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Martien Pettinga
Met medewerking van Tamara Weessies op blokfluit.