ROMMELMARKT BROEKERKERK OP 28 MAART A.S. GAAT NIET DOOR

In verband met de maatregelen die momenteel landelijk genomen zijn/worden rond het Corona virus is besloten om de rommelmarkt

van 28 maart a.s. in de Broeker Kerk niet door te laten gaan. Dat betekent natuurlijk ook dat er op 21 maart geen spullen worden opgehaald.

Wij volgen hiermee het advies van de regering op die adviseert om evenementen waarbij een groot aantal mensen betrokken is, in ieder

geval tot eind maart geen doorgang te laten vinden.