Over Annet Nielsen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Annet Nielsen has created 13 blog entries.

Kerkdiensten december 2021

december 2021

zondag 5 december | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Mw. Cora Vlaming
organist: Harma Beenes

__

zondag 12 december | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Huib Klink
organist: Ike Wolters

__

zondag 19 december | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Ds. Pieter Pronk
organist: Ike Wolters

__

vrijdag 24 december | 22.00 uur | Broek in Waterland
kerstnachtdienst
voorganger: Ds. Willemijn Jonkers
organist: Martin Sikkema
met medewerking van Projectkoor

__

zaterdag 25 december | 10.00 uur | Zuiderwoude
kerst
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Martin Sikkema
met medewerking van Projectkoor

__

zondag 26 december | 10.00 uur | Monnickendam
gezamenlijke dienst met PG Monnickendam
Opstandingskerk
voorganger: Ds. Hanneke Keur
organist: Wim Dijkstra

__

vrijdag 31 december | 19.30 uur | Broek in Waterland
Oudejaarsvesper
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

__

Kerkdiensten november 2021

november 2021

zondag 7 november | 10.00 uur | Zuiderwoude
oogstdienst
voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel
organist: Harma Beenes

__

zondag 14 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

__

zaterdag 20 november | 19.30 – 20.30 uur | Zuiderwoude
de namen gedenken
voor kerk- en niet kerkgangers

__

zondag 21 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
laatste zondag kerkelijk jaar
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Martin Sikkema

__

zondag 28 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
Feestelijke fusie dienst – 1ste zondag van advent
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters
m.m.v. De cantorij o.l.v. Ike Wolters en
Henriette Bout op dwarsfluit
__

Kerkdiensten oktober 2021

oktober 2021

zondag 3 oktober | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Rieks Hoogenkamp
organist: Martin Sikkema

__

zondag 10 oktober | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorgangers: Ds. Charlotte Kremer en Ds. Martien Pettinga
organist: Ike Wolters
met medewerking van de Cantorij o.l.v. Ike Wolters

__

zondag 17 oktober | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

__

zondag 24 oktober | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Ds. Rien Wattel
organist: Martin Sikkema

__

zondag 31 oktober | 10.00 uur | Broek in Waterland
afscheidsdienst Ds. Martien Pettinga
voorganger: Ds. Martien Pettinga
organist: Ike Wolters
met medewerking van de Cantorij o.l.v. Ike Wolters

__

Kerkdiensten september 2021

september 2021

zondag 12 september | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters
met medewerking van de Cantorij o.l.v. Ike Wolters

zondag 12 september | 19.00 uur | Broek in Waterland
Zomerzangavond

__

zondag 19 september | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

__

zondag 26 september | 10.00 uur | Zuiderwoude
Maaltijd van de Heer
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Martin Sikkema

__

Kerkdiensten augustus 2021

Kerkdiensten augustus 2021

zondag 1 augustus | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Ds. Ries Nieuwkoop
organist: Harma Beenes

zondag 8 augustus | 10.00 uuur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Martien Pettinga
organist: Ike Wolters

zondag 15 augustus | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Ds. Henk van Olst
organist: Harma Beenes

zondag 22 augustus | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel
organist: Ike Wolters

zondag 29 augustus | 10.00 uur | Zuiderwoude
feestweek in Zuiderwoude
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
met muzikale invulling

Kerkdiensten juli 2021

juli 2021

Vanaf half juni 2021 mogen er weer 60 mensen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. Vanzelfsprekend blijven wij de RIVM voorschriften volgen, zoals

 • blijf thuis wanneer u klachten heeft
 • houd 1,5 meter afstand
 • draag een mondkapje wanneer u niet zit

zondag 4 juli | 10.00 uur | Zuiderwoude
voorganger: Ds. Martien Pettinga
organist: Harma Beenes

__

zondag 11 juli | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Martin Sikkema

__

zondag 18 juli | 10.00 uur | Zuiderwoude
afscheid van drie diakenen
voorganger: Mw. Cora Vlaming
organist: Harma Beenes

__

zondag 25 juli | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. André Fox
organist: Martin Sikkema

__

Kerkdiensten mei en juni 2021

mei – juni 2021

Zondag 23 mei | 10.00 uur | Broek in Waterland
PINKSTEREN
Start “Zomer van Verbinding”
ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga
organist: Ike Wolters

Zondag 30 mei | 10.00 uur | Broek in Waterland
Trinitatis
ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

Zondag 6 juni | 10.00 uur | Broek in Waterland
ds. Martien Pettinga
organist: Ike Wolters

Zondag 13 juni | 10.00 uur | Broek in Waterland
ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

Zondag 20 juni | 10.00 uur | Broek in Waterland
ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

Zondag 27 juni | 10.00 uur | Broek in Waterland
Maaltijd van de Heer
ds. Charlotte Kremer
organist: Ike Wolters

Kerkdiensten december 2020

december 2020

De kerkenraden van Zuiderwoude – Uitdam en Broek in Waterland hebben besloten dat we onze kerkdiensten tot en met 19 januari uitsluitend online en via Omroep PIM zullen vieren vanwege de lockdown. We vinden het een moeilijk en verdrietig besluit, want we hadden erg graag samen met elkaar in de kerk Kerst willen vieren.

We willen onze overwegingen delen:

 • de situatie rond corona is zo ernstig dat bijna alle activiteiten in de samenleving zijn stilgelegd, de lockdown raakt het hele maatschappelijke leven. In onze ogen zou het vreemd zijn om de kerken daarin een uitzonderingspositie te laten innemen. Het past voor ons gevoel niet bij de positie die wij als kerk in onze dorpen willen innemen;
 • onze classispredikant adviseert, zij het in voorzichtige woorden – om zoveel mogelijk over te gaan op digitaal vieren. Ook de landelijke kerk adviseert in die richting, al houdt die de gemeentes voor dat zij daarover zelf mogen beslissen;
 • vrijwel al onze buurgemeenten (waaronder Monnickendam) gaan weer over op alleen digitaal kerken;
 • de kerkgangers die nu nog komen, behoren over het algemeen tot de kwetsbare groepen. Ondanks de zorgvuldige manier waarop wij de diensten inrichten, stellen we elkaar toch bloot aan het risico van corona;
 • daarbij verwachten we dat het aantal kerkgangers in deze situatie verder zal afnemen. Dat vergroot de vreugde van het samen vieren niet.

Dat het een hard gelag is, is duidelijk. Maar dat betekent niet dat we niets doen als we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen:

 • er worden opnieuw gezamenlijke kerkdiensten uitgezonden via Omroep PIM (ook online te bekijken), op de zondagen, en met kerst (zie het kerkdienstenrooster hier onder);
 • we zoeken naar initiatieven om mensen toch te blijven bereiken: we willen wekelijks de Orde van dienst van de digitale dienst verspreiden met een brief van de predikant erbij;
 • we zoeken naar andere mogelijkheden om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten. Er wordt een kerstattentie bij de ouderen gebracht in Zuiderwoude, alle kinderen krijgen een kerst-tasje, we beginnen een app-groep waar een mooi lied, een gedicht of een afbeelding wordt gedeeld, we willen elkaar kaarten blijven sturen (waaraan we begonnen zijn), gewoon eens opbellen, en hopen op nog heel veel nieuwe ideeën.

Op die manier hopen we deze zware tijden als gemeente te doorstaan.

 

Tot slot: het is advent, we leven toe naar Kerst en geloven dat Gods Licht in een kind doorbreekt op deze aarde. Dat laat zich niet stoppen, ook al lijkt het donker zwaar en machtig. Om dat vooral niet te vergeten, hierbij lied 452

 

Als tussen licht en donker

de tijd zijn stroom versnelt,

zijn wij in U verzonken,

ons hart raakt niet ontsteld,

Gij leeft en houdt de wacht,

wij hebben niets te vrezen,

de slaap zal ons genezen.

Gij waakt de ganse nacht!

 

Die lange nacht, die winter

doorstaan wij met geduld;

wij leven ongehinderd,

de dagen zijn vervuld,

Gij hebt het woord volbracht,

dat feilloos staat geschreven

en keert niet ijdel weder.

Uw licht komt na de nacht!

 

O hemellichaam, Jezus,

dat ieder mens verlicht,

wij staan in U te lezen,

Gij zijt ons vergezicht.

De dageraad breekt aan,

uw komst is niet te keren,

wil ons de eenvoud leren,

Leer ons uw toekomst zien!

Met hartelijke groet,

Cora Vlaming, Annet Nielsen, ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

Kerkdiensten via omroep PIM op TV en via internet:

 

– Zondag 20 december – live vanuit de Opstandingskerk

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

– 23 december 15:00 uur: Omroep PIM

Ouderenkerstviering

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en pastor Marja van Gaalen

Lectoren: Lia van de Stadt en Henny van Geemen

 

– 24 december 22:00 uur: Omroep PIM

Kerstnachtdienst

Voorgangers: ds. Martien Pettinga, pastor Henk Bak,

 1. Charlotte Kremer en pastor Marja van Gaalen

Muzikale medewerking: De Cantorij van Broek, Gemengd Koor Sint Cecilia en Vocaal Ensemble Couleur Locale

 

– 25 december 10:00 uur: Omroep PIM

Kerstmorgendienst

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

– 27 december en oudejaarsavond 31 december: deze diensten komen te vervallen

 

– Zondag 3, 10 en 17 januari: gezamenlijke kerkdiensten live vanuit de Opstandingskerk

Kerkdiensten november 2020

november 2020

zondag 1 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Herriane Allewijn

__

zondag 8 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
Raad van Kerken dienst in Zuiderwoude en Broek in Waterland
voorganger in Broek in Waterland: Ds. Martien Pettinga
voorganger in Zuiderwoude: Ds. Charlotte Kremer
met medewerking van leden van de cantorij,
onder leiding van Ike Wolters

__

zondag 15 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Bob Becking

__

zondag 22 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
Laatste zondag kerkelijk jaar – gedachtenisdienst
voorganger: Ds. Coosje Verkerk
met medewerking van Rik Sonnevel op hobo en
Peter van Voorst op orgel en piano

__

zondag 29 november | 10.00 uur | Broek in Waterland
1ste zondag van Advent
voorganger: Ds. Willemijn Jonkers

__