Colofon

Fotografie

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de Waterlandse fotografen die toestemming gaven hun foto’s te gebruiken:

en verschillende anonieme fotografen.

Redactie

  • Miriam Evers
  • Trudy Kunst
  • Rob Plakké

Website