Groen, weids Waterland, waar gaan we heen met onze ruimte?

dinsdag 12 maart 2024 | aanvang 20.00 uur | einde 22.00 uur | gratis toegang | inloop v.a. 19.30 uur met kopje koffie/thee

Stichting Behoud Waterland bestaat 50 jaar.

Een goede aanleiding gezamenlijk stil te staan bij de schoonheid van ons Waterlandse landschap, met haar verstilde vergezichten, veenweiden, droogmakerijen en vaarten met rietkragen. Wat zijn onze verwachtingen en wensen voor de toekomst, wat willen we behouden en wat moeten we daarvoor doen of laten?
U zult worden verrast en kunt zich in ieder geval verheugen op deze sprekers: Tommy Wieringa (schrijver, columnist), Berno Strootman (landschapsarchitect, voormalig rijksadviseur), Inga Tessel (natuurgids) en Nils Spaans (biologisch melkveehouder).
De avond wordt geleid door Robert Zaal. Verdere info: www.stichtingbehoudwaterland.nl onder Agenda.
Iedereen kan zich aanmelden tot 8 maart 2024 via: info@stichtingbehoudwaterland.nl