december 2020

De kerkenraden van Zuiderwoude – Uitdam en Broek in Waterland hebben besloten dat we onze kerkdiensten tot en met 19 januari uitsluitend online en via Omroep PIM zullen vieren vanwege de lockdown. We vinden het een moeilijk en verdrietig besluit, want we hadden erg graag samen met elkaar in de kerk Kerst willen vieren.

We willen onze overwegingen delen:

  • de situatie rond corona is zo ernstig dat bijna alle activiteiten in de samenleving zijn stilgelegd, de lockdown raakt het hele maatschappelijke leven. In onze ogen zou het vreemd zijn om de kerken daarin een uitzonderingspositie te laten innemen. Het past voor ons gevoel niet bij de positie die wij als kerk in onze dorpen willen innemen;
  • onze classispredikant adviseert, zij het in voorzichtige woorden – om zoveel mogelijk over te gaan op digitaal vieren. Ook de landelijke kerk adviseert in die richting, al houdt die de gemeentes voor dat zij daarover zelf mogen beslissen;
  • vrijwel al onze buurgemeenten (waaronder Monnickendam) gaan weer over op alleen digitaal kerken;
  • de kerkgangers die nu nog komen, behoren over het algemeen tot de kwetsbare groepen. Ondanks de zorgvuldige manier waarop wij de diensten inrichten, stellen we elkaar toch bloot aan het risico van corona;
  • daarbij verwachten we dat het aantal kerkgangers in deze situatie verder zal afnemen. Dat vergroot de vreugde van het samen vieren niet.

Dat het een hard gelag is, is duidelijk. Maar dat betekent niet dat we niets doen als we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen:

  • er worden opnieuw gezamenlijke kerkdiensten uitgezonden via Omroep PIM (ook online te bekijken), op de zondagen, en met kerst (zie het kerkdienstenrooster hier onder);
  • we zoeken naar initiatieven om mensen toch te blijven bereiken: we willen wekelijks de Orde van dienst van de digitale dienst verspreiden met een brief van de predikant erbij;
  • we zoeken naar andere mogelijkheden om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten. Er wordt een kerstattentie bij de ouderen gebracht in Zuiderwoude, alle kinderen krijgen een kerst-tasje, we beginnen een app-groep waar een mooi lied, een gedicht of een afbeelding wordt gedeeld, we willen elkaar kaarten blijven sturen (waaraan we begonnen zijn), gewoon eens opbellen, en hopen op nog heel veel nieuwe ideeën.

Op die manier hopen we deze zware tijden als gemeente te doorstaan.

 

Tot slot: het is advent, we leven toe naar Kerst en geloven dat Gods Licht in een kind doorbreekt op deze aarde. Dat laat zich niet stoppen, ook al lijkt het donker zwaar en machtig. Om dat vooral niet te vergeten, hierbij lied 452

 

Als tussen licht en donker

de tijd zijn stroom versnelt,

zijn wij in U verzonken,

ons hart raakt niet ontsteld,

Gij leeft en houdt de wacht,

wij hebben niets te vrezen,

de slaap zal ons genezen.

Gij waakt de ganse nacht!

 

Die lange nacht, die winter

doorstaan wij met geduld;

wij leven ongehinderd,

de dagen zijn vervuld,

Gij hebt het woord volbracht,

dat feilloos staat geschreven

en keert niet ijdel weder.

Uw licht komt na de nacht!

 

O hemellichaam, Jezus,

dat ieder mens verlicht,

wij staan in U te lezen,

Gij zijt ons vergezicht.

De dageraad breekt aan,

uw komst is niet te keren,

wil ons de eenvoud leren,

Leer ons uw toekomst zien!

Met hartelijke groet,

Cora Vlaming, Annet Nielsen, ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

Kerkdiensten via omroep PIM op TV en via internet:

 

– Zondag 20 december – live vanuit de Opstandingskerk

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

– 23 december 15:00 uur: Omroep PIM

Ouderenkerstviering

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en pastor Marja van Gaalen

Lectoren: Lia van de Stadt en Henny van Geemen

 

– 24 december 22:00 uur: Omroep PIM

Kerstnachtdienst

Voorgangers: ds. Martien Pettinga, pastor Henk Bak,

  1. Charlotte Kremer en pastor Marja van Gaalen

Muzikale medewerking: De Cantorij van Broek, Gemengd Koor Sint Cecilia en Vocaal Ensemble Couleur Locale

 

– 25 december 10:00 uur: Omroep PIM

Kerstmorgendienst

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga

 

– 27 december en oudejaarsavond 31 december: deze diensten komen te vervallen

 

– Zondag 3, 10 en 17 januari: gezamenlijke kerkdiensten live vanuit de Opstandingskerk