Januari 2020

zondag 5 januari | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Henk Ekker

__

zondag 12 januari | 10.00 uur | Broek in Waterland 
gezamenlijke dienst
voorganger: Ds. Martien Pettinga

__

zondag 19 januari | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Coosje Verkerk, Amstelveen

__

zondag 26 januari | 10.00 uur | Zuiderwoude
gezamenlijke dienst – Dienst van Schrift en Tafel
voorganger: Ds. Charlotte Kremer

__