september 2020

zondag 6 september | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel, Oostzaan

__

zondag 13 september | 10.00 uur | Broek in Waterland
gezamenlijke dienst
voorganger: Ds. Martien Pettinga

__

zondag 20 september | 10.00 uur | Broek in Waterland
voorganger: Ds. Ries Nieuwkoop

__

zondag 27 september | 10.00 uur | Broek in Waterland
gezamenlijke dienst van schrift en tafel
voorganger Ds. Charlotte Kremer

__