Activiteiten protestantse gemeente

Veel vrijwilligers werken enthousiast samen binnen de protestantse gemeente Broek in Waterland. Wilt u meer informatie over (één van) deze activiteiten? Neem dan contact op met onze gemeenschap!

Koffiedrinken
Elke zondag na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Cantorij
Ondersteunt de gemeentezang. Oefent op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk. Kom gerust een keer meezingen! het zal u zeker bevallen.

Vrijwillige kosters
Verzorgen de wekelijkse kerkdiensten. Ook de koffie en de thee.

Bloemengroep
Brengt bij speciale diensten het thema van de dienst in beeld met een bloemschikking.

Kerk in actie
Er is een plaatselijke werkgroep die in de gemeente aandacht vraagt voor Zending en Wereld diaconaat.

Bijbelkring
Samen de bijbel lezen op verschillende dinsdagavonden (zie agenda in De Kerkklok).

Markt
De rommelmarkt en Oud-Hollandse markt zijn jaarlijks terugkerende festiviteiten. De opbrengst is bestemd voor het in stand houden van de kerk.

Bloemen
Worden ‘s zondags als groet van de gemeente naar jarige 80+ers of zieken gebracht.

De Kerkklok
Wordt door een betrokken redactie en vrijwilligers gemaakt, in elkaar gezet, bezorgd of verstuurd en administratief bijgehouden.

Actie Kerkbalans
Een jaarlijks terugkerend fenomeen. De geldwervingsactie is cruciaal voor de voortgang van ons plaatselijke kerkenwerk.

Lezers
Regelmatig worden de Schriftlezingen in de dienst gedaan door gemeenteleden.

Welkomstcommissie
Bij de kerkdeur wordt iedereen altijd hartelijk welkom geheten en gasten wordt de weg gewezen.

Zondagmorgen autovervoer
Voor wie een lift wil naar de kerk: telefoon 020-4031388.

Kerk Open
Een grote groep vrijwilligers die de kerk voor toeristen openstelt in het zomerseizoen. Nieuwe medewerkers altijd welkom.

Raad van Kerken
De oecumenische ontmoetingsplaats van de kerken in Broek in Waterland.

Organiste
Werkt samen met de voorganger en is tevens de cantrix van de Cantorij.

Ouderen pastoraat
Een groep vrijwilligers die 80-plussers regelmatig bezoekt.

Amnesty International
Elke maand ligt er een nieuwe brief in de kerk ter ondertekening.