Fusieproces Protestantse Gemeenten Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland

We bevinden ons in de laatste fase van het fusieproces van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam. De kerkenraadsleden hebben daarvoor in de afgelopen maanden veel werk verzet. Er is hard gewerkt om alle benodigde stappen voor te bereiden.

Gemeenteavonden
We willen graag iedereen in de gemeente goed op de hoogte houden van alle stappen die worden gezet. En we willen heel goed luisteren naar wat er onder de gemeenteleden leeft. Welke aanvullingen heeft u? Welke suggesties voor de komende jaren? En waar verheugt u zich op?
Daarom organiseren we in de zomer van 2021 drie gemeenteavonden op 2 juni, 7 juli en 8 september. Elders op deze website kunt u hierover meer lezen als onderdeel van de Zomer van Verbinding.

Gemeenteavond 2 juni 2021
Op de eerste gemeenteavond van 2 juni werden de Plaatselijke Regeling en het Beleidsplan van de nieuwe gemeente besproken.

Gemeenteavond 7 juli 2021
Op deze avond kijken we naar de beleidsplannen van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters en we bekijken de meerjarenbegrotingen.
Een belangrijke post op de begrotingen is de predikantsplaats. Op het moment van de fusie beschikt de nieuwe gemeente over 0,33 FTE predikant (plus een vacature die dan ontstaat door het vertrek van ds. Martien Pettinga). Op basis daarvan wordt bij het CCBB de fusie aangevraagd. Maar veel belangrijker is de solvabiliteitsverklaring die tegelijkertijd wordt gevraagd om ook de ruimte die door de vacature is ontstaan weer op te vullen. We bekijken dus vooral de meerjarenbegroting die gebaseerd is op een predikantsplaats van 0,67 FTE, omdat we daar uiteindelijk toestemming voor hopen te krijgen.

21-06-30 – DIACONIE Beleidsplan 2021-2025 met 2 bijlagen

21-06-30 – kerkrentmeesters beleidsplan 2021-2025 met 1 bijlage

21-07-01 – DIACONIE Meerjarenbegroting

21-07-01 – Meerjarenbegroting obv 033 (fusie)

21-07-01 – Meerjarenbegroting obv 067 (solvabiliteit)