Beleid Protestantse Gemeente Broek in Waterland

Beleidsplan 2017-2021

Een beknopte samenvatting van ons Beleidsplan 2017-2021 kunt u hier als pdf downloaden.

Samenwerking met buurgemeenten

In het Beleidsplan werd als één van de prioriteiten genoemd: het zoeken naar de verbinding met buurgemeenten en kijken waar de mogelijkheden voor samenwerking liggen. De kerkelijke gemeenten van Broek in Waterland en Zuiderwoude/Uitdam zijn hierover al geruime tijd met elkaar in gesprek. Deze gesprekken hebben in mei 2018 geleid tot een gezamenlijke intentieverklaring die in een feestelijke dienst is ondertekend.

Intentieverklaring

In de intentieverklaring is de wens uitgesproken om rond 2022/2023 samen met Zuiderwoude/Uitdam één Protestantse Gemeente te vormen. Via een geleidelijk en gefaseerd proces willen we verder naar elkaar toegroeien: van samenwerken naar samengaan.

De volledige tekst van de intentieverklaring kunt u hier als pdf downloaden.