De namen gedenken

Op deze zaterdagavond is iedereen welkom om in Zuiderwoude een kaars aan te steken en om de namen te noemen van wie we missen.

Van oudsher worden in november de doden herdacht, ook in de Waterlandse dorpen. Ieder van ons leeft met gemis. Onze (groot-)ouders, een broer of zus misschien, vrienden die er niet meer zijn, een partner of kind verloren. Woorden schieten vaak tekort om recht te doen aan verdriet. Soms kunnen rituelen dan beter uiting geven aan het verlangen naar troost en toekomst.

Een kaars aansteken

Deze zaterdagavond is er gelegenheid om in de kerk en op het kerkhof van Zuiderwoude een kaars aan te steken en om de namen te noemen van wie we missen. Er klinkt muziek, er worden verhalen verteld en gedichten gelezen door allerlei dorpsgenoten. En er is koffie en chocolademelk. Iedereen, dus ook mensen die niet zo thuis zijn in de kerk, is van harte welkom om tussen 19.30 en 21.30 uur te komen en te gaan wanneer hij of zij maar wil.

Dienst op zondag

Op zondag 21 november om 10.00 uur wordt de dienst gevierd zoals gebruikelijk, in de kerk van Broek in Waterland.

  • Zuiderwoude (kerk en kerkhof)
  • zaterdag 20 november 2021
  • van 19.30 tot 21.30 uur
Kaars