Kerkenraad

Predikant:
Ds. Charlotte Kremer
Dorpsstraat 2, 1153 PB  Zuiderwoude
E-mail: charlottekremer@hetnet.nl
Telefoon: 06-27746328

Voorzitter van de kerkenraad:
Mw. Cora Vlaming
Buurt III nr. 14, 1156 BE  Marken
e-mail: cvlaver@gmail.com
Telefoon: 06-48010890

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16
1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl
Telefoon: 020-4031388

Diakenen:
Adrie Honingh, Jasper Nieuwkoop, Johan Oskam en Klaas Valk

Diaken-rentmeester:
Annie de Ruiter 

Ouderlingen:
Annet Nielsen, Ria de Oude, Arie Splinter, Cora Vlaming

Ouderling-kerkrentmeesters:
Peter van Essen, Ed Honingh, Wilhelm Hoogendoorn, Hilda Huiberts, Kees van der Schaaf

Notuliste:
Danielle Boneveld

Kerkblad ‘Verbinding’

Abonnementen en bezorging:
Henk de Ruiter
Molengouw 20, 1151 CH Broek in Waterland
E-mail: deruiter_vanveen@hetnet.nl
Telefoon: 020-403 1635

Orgel

Organiste en contactpersoon voor gebruik door derden:
Ike Wolters
Dissel 59, 1141 ZN Monnickendam
E-mail: ike.rebel@tele2.nl
Telefoon: 0299-654 730

Bankrekeningen

Kerkrentmeesters:
NL51 RABO 0310 7028 44

Onderhoud- en restauratiefonds:
NL08 RABO 0310 7538 64

‘Verbinding’
NL41 RABO 0310 7176 71

Diaconie:
NL56 RABO 0310 7004 26

Privacyverklaring

Hier kunt u de privacyverklaring van de protestantse gemeente Broek in Waterland downloaden als pdf: Privacyverklaring PGB