Kerkenraad

Predikant en voorzitter van de kerkenraad:
Ds. Martien Pettinga
Julianalaan 11, 1141 CZ Monnickendam
E-mail: mgpettinga@hetnet.nl
Telefoon: 06-44612737

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16
1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl
Telefoon: 020-4031388

Diakenen:
Johan Oskam en Klaas Valk

Diaken-rentmeester:
Annie de Ruiter 

Ouderlingen:
Arie Splinter en Annet Nielsen

Ouderling-kerkrentmeesters:
Peter van Essen en Hilda Huiberts

Notuliste:
Danielle Boneveld

Kerkblad ‘Verbinding’

Abonnementen en bezorging:
Henk de Ruiter
Molengouw 20, 1151 CH Broek in Waterland
E-mail: deruiter_vanveen@hetnet.nl
Telefoon: 020-403 1635

Orgel

Organiste en contactpersoon voor gebruik door derden:
Ike Wolters
Dissel 59, 1141 ZN Monnickendam
E-mail: ike.rebel@tele2.nl
Telefoon: 0299-654 730

Bankrekeningen

Kerkrentmeesters:
NL51 RABO 0310 7028 44

Onderhoud- en restauratiefonds:
NL08 RABO 0310 7538 64

‘Verbinding’
NL41 RABO 0310 7176 71

Diaconie:
NL56 RABO 0310 7004 26

Privacyverklaring

Hier kunt u de privacyverklaring van de protestantse gemeente Broek in Waterland downloaden als pdf: Privacyverklaring PGB