Raad van kerken Broek in Waterland

De Raad van Kerken is een werkgroep die bestaat uit mensen van de rooms-katholieke parochie en de protestantse kerk van Broek in Waterland. Deze werkgroep organiseert gezamenlijke/oecumenische bijeenkomsten en kerkdiensten.

Alle Broekers zijn van harte welkom en vanzelfsprekend ook anderen die zich betrokken voelen bij deze gezamenlijke diensten. Diensten en bijeenkomsten worden gehouden in de Broeker kerk en worden via de Broeker gemeenschap en ‘de Kerkklok’ bekend gemaakt.

Contactpersoon
Georgette Guljé
Woudweeren 8, 1151 AV Broek in Waterland
Telefoon: 020-4031443, e-mail: ge.gulje@planet.nl