Kerkgemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan.
In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Contact kerkgemeente

Protestantse gemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Contact kerkgemeente

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste kerkelijke gemeente, onderdeel van de landelijke PKN. Waar wordt samengewerkt tussen tal van gemeenteleden en hun predikant in werkgroepen, commissies en kerkenraad:

  • waar de geloofsruimte wordt gekenmerkt door openheid
  • die zich met het geloofsgesprek dienstbaar wil opstellen binnen en buiten de gemeente
  • die midden in de dorpsgemeenschap wil staan.

Zomer van Verbinding

Met Pinksteren start de ‘Zomer van Verbinding’: een activiteitenprogramma om elkaar volop te ontmoeten op weg naar de fusie! Het is een gevarieerd programma waarin voor iedereen wel iets te beleven is.

Bekijk het activiteitenprogramma

Fusieproces

We bevinden ons in laatste fase van het fusieproces van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam. De kerkenraadsleden hebben  hard gewerkt om alle benodigde stappen voor te bereiden.
Lees verder voor meer informatie en om de beleidsplannen en begrotingen te bekijken. Die documenten worden tijdens drie speciale gemeenteavonden toegelicht en besproken.

Lees meer…

Kerkdiensten

Vanaf Pinksteren vieren we weer kerkdiensten in onze eigen kerk. U bent als kerkganger daarbij weer van harte welkom! We vieren alle diensten van mei en juni gezamenlijk in de kerk van Broek in Waterland, omdat we daar het beste afstand van elkaar kunnen houden.

ANBI

De Protestantse Gemeente (PG) Broek in Waterland en de Diaconie van de PG Broek in Waterland zijn beide een Algemeen Nut Beogende Instelling. Die status biedt belastingvoordeel bij schenken en erven. Via de links hieronder vindt u de officiële informatie van deze twee ANBI’s.

ANBI Protestantse Gemeente

ANBI Diaconie

Organisatie kerkgemeente

Predikant en voorzitter van de kerkenraad:
Ds. Martien Pettinga
Julianalaan 11, 1141 CZ Monnickendam
E-mail: mgpettinga@hetnet.nl, telefoon: 06-44612737

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl, telefoon: 020-4031388

Lees verder…

Raad van kerken Broek in Waterland

De Raad van Kerken is een werkgroep van de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente van Broek in Waterland. Deze werkgroep organiseert gezamenlijke/oecumenische bijeenkomsten en kerkdiensten.
Lees verder…

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang. Kom gerust een keer meezingen!
De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.