Protestantse gemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Agenda kerkdiensten

Protestantse gemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Agenda kerkdiensten

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste kerkelijke gemeente, onderdeel van de landelijke PKN. Waar wordt samengewerkt tussen tal van gemeenteleden en hun predikant in werkgroepen, commissies en kerkenraad:

waar de geloofsruimte wordt gekenmerkt door openheid;
die zich met het geloofsgesprek dienstbaar wil opstellen binnen en buiten de gemeente;
die middenin de dorpsgemeenschap wil staan.

Kerkdiensten

Bekijk hier de agenda van de kerkdiensten

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen? Autovervoer kan geregeld worden via telefoonnummer 020-4031388.

Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Organisatie Broeker Kerk

Predikant en voorzitter van de kerkenraad:
Ds. Martien Pettinga
Julianalaan 11, 1141 CZ Monnickendam
E-mail: mgpettinga@hetnet.nl, telefoon: 06-44612737

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl, telefoon: 020-4031388

Lees meer…

Onze activiteiten

Veel vrijwilligers werken enthousiast samen binnen de protestantse gemeente Broek in Waterland.
Wilt u meer informatie over deze activiteiten?

Lees meer…

ANBI

Onze kerkgemeenschap heeft de ANBI-status.

Lees meer…

Beleid

In ons Beleidsplan 2017-2021 was één van de prioriteiten het zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking met buurgemeenten. Dat heeft geleid tot een gezamenlijke intentieverklaring met Zuiderwoude/Uitdam om via een geleidelijk proces verder naar elkaar toe te groeien en rond 2022 één protestantse gemeente te vormen.

Lees meer…

Raad van kerken Broek in Waterland

De Raad van Kerken is een werkgroep die bestaat uit mensen van de rooms-katholieke parochie en de protestantse kerk van Broek in Waterland. Deze werkgroep organiseert gezamenlijke/oecumenische bijeenkomsten en kerkdiensten.

Alle Broekers zijn van harte welkom en vanzelfsprekend ook anderen die zich betrokken voelen bij deze gezamenlijke diensten. Diensten en bijeenkomsten worden gehouden in de Broeker kerk en worden via de Broeker gemeenschap en ‘de Kerkklok’ bekend gemaakt.

Contactpersoon
Georgette Guljé, Woudweeren 8, 1151 AV Broek in Waterland. Telefoon: 020-4031443, e-mail: ge.gulje@planet.nl

Kerkplein Waterland

Kerkplein Waterland is een activiteit van een aantal protestantse gemeenten en de rooms-katholieke parochie in Waterland.

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang.

De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk. Kom gerust een keer meezingen, het zal u zeker bevallen!