Kerkgemeente

Als protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan.
In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Contact kerkgemeente

Protestantse gemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Contact kerkgemeente

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland. Wij zijn een enthousiaste kerkelijke gemeente, onderdeel van de landelijke PKN. Waar wordt samengewerkt tussen tal van gemeenteleden en hun predikant in werkgroepen, commissies en kerkenraad:

  • waar de geloofsruimte wordt gekenmerkt door openheid
  • die zich met het geloofsgesprek dienstbaar wil opstellen binnen en buiten de gemeente
  • die midden in de dorpsgemeenschap wil staan.
Kaars

Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We mogen er bijzonder trots op zijn dat het gelukt is binnen de termijn die we voor ogen hadden.

Officieel zijn we nu één gemeente. Voor velen van ons verandert er eigenlijk niets. De kerkdiensten vieren we immers al een tijdje samen, er staat alleen een iets andere naam op de liturgie. Achter de schermen moet er nog wel het één en ander gebeuren: naamswijzigingen van de bankrekeningen bijvoorbeeld. We willen een nieuw logo en een mooie nieuwe gezamenlijke website. Daar wordt nog verder aan gewerkt.

Lees meer…

Kerkdiensten

Na de persconferentie van 18 december 2021 hebben wij als kerkenraad weer moeten besluiten om de kerkdiensten uitsluitend digitaal in te vullen, in samenwerking met de PG Monnickendam en de RK Parochie Monnickendam. Deze diensten zijn te volgen via Omroep PIM.

Uitzending bekijken

Bekijk de uitzendingen Omroep PIM via:

  • Ziggo-kanaal 36
  • KPN-kanaal 1442
  • Telfort/XS4all – kanaal 328
  • T-Mobile Thuis kanaal 818

Of kijk via internet naar de livestream: Omroep PIM

Zie ook de agenda voor het overzicht van geplande kerkdiensten.

ANBI

De Protestantse Gemeente (PG) Broek in Waterland en de Diaconie van de PG Broek in Waterland zijn beide een Algemeen Nut Beogende Instelling. Die status biedt belastingvoordeel bij schenken en erven. Via de links hieronder vindt u de officiële informatie van deze twee ANBI’s.

ANBI Protestantse Gemeente

ANBI Diaconie

Organisatie kerkgemeente

Predikant:
Ds. Charlotte Kremer
Dorpsstraat 2, 1153 PB  Zuiderwoude
E-mail: charlottekremer@hetnet.nl, telefoon: 06-27746328

voorzitter van de kerkenraad:
Mw. Cora Vlaming
Buurt III nr. 14, 1156 BE  Marken
E-mail: cvlaver@gmail.com, telefoon: 06-48010890

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl, telefoon: 020-4031388

Lees verder…

Raad van kerken Broek in Waterland

De Raad van Kerken is een werkgroep van de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente van Broek in Waterland. Deze werkgroep organiseert gezamenlijke/oecumenische bijeenkomsten en kerkdiensten.
Lees verder…

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang. Kom gerust een keer meezingen!
De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.