Kerkgemeente

Protestantse Gemeente
Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland

In 2018 droeg de Protestantse Gemeente Broek in Waterland het eigendom van het kerkgebouw over aan de Stichting Broeker Kerk. De kerkelijke gemeente houdt de erediensten nu afwisselend in de Broeker Kerk en in de kerk van Zuiderwoude.

De stichting en de kerkgemeente zijn blij dat het kerkgebouw zo een plek blijft met een meervoudige functie: een plek van ontmoeting, geloof en cultuur.

Logo Protestantse Gemeente in Waterland

In 2021 fuseerde de kerkelijke gemeente tot de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.

Meer informatie over de kerkelijke gemeente en wat zij doen, is te vinden op hun eigen website:

Kerkdiensten

Wandtegels met bijbelse voorstellingen.

Het maandelijkse overzicht van de kerkdiensten staat op de eigen website van de Protestantse Gemeente:

Cantorij Broeker Kerk

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang. Kom gerust een keer meezingen!
De repetities zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk van Zuiderwoude.

ANBI

Onze protestantse gemeente en diaconie zijn beide een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Die status biedt belastingvoordeel bij schenken en erven. Via de knoppen hieronder vindt u de officiële informatie van deze twee ANBI’s.

Contact kerkgemeente

Annet Nielsen (scriba / secretaris)
Cornelis Roelestraat 16
1151 CB Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl
telefoon: 020-4031388