Kerkgemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan.
In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Protestantse gemeente

Als protestantse gemeente willen wij graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In onze vieringen laten wij het dagelijks leven hand in hand gaan met een geestelijke ervaring; op een goed verzorgde manier en in een ontspannen sfeer.

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste kerkelijke gemeente, onderdeel van de landelijke PKN. Waar wordt samengewerkt tussen tal van gemeenteleden en hun predikant in werkgroepen, commissies en kerkenraad:

  • waar de geloofsruimte wordt gekenmerkt door openheid
  • die zich met het geloofsgesprek dienstbaar wil opstellen binnen en buiten de gemeente
  • die middenin de dorpsgemeenschap wil staan.

Kerkdiensten in Coronatijd

De kerkenraden van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland hebben besloten dat we onze kerkdiensten vanwege de coronamaatregelen voorlopig uitsluitend online zullen vieren. We vieren onze diensten nu samen met Zuiderwoude-Uitdam en de PG Monnickendam.

De diensten worden uitgezonden door Omroep PIM:

  • op TV via Ziggo kanaal 36 of KPN kanaal 1442
  • online (internet) via www.omroep-pim.nl

(meer…)

Organisatie Broeker Kerk

Predikant en voorzitter van de kerkenraad:
Ds. Martien Pettinga
Julianalaan 11, 1141 CZ Monnickendam
E-mail: mgpettinga@hetnet.nl, telefoon: 06-44612737

Scriba/contactpersoon:
Annet Nielsen
Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB  Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl, telefoon: 020-4031388

Lees verder…

Onze activiteiten

Veel vrijwilligers werken enthousiast samen binnen de protestantse gemeente Broek in Waterland.
Wilt u meer informatie over deze activiteiten?
Lees verder…

ANBI

Onze kerkgemeenschap heeft de ANBI-status.
Lees verder…

Beleid

Ons Beleidsplan 2017-2021 heeft in 2018 geleid tot een gezamenlijke intentieverklaring met de kerkelijke gemeente Zuiderwoude/Uitdam. Daarin is de wens uitgesproken om rond 2022/2023 samen één Protestantse Gemeente te vormen.
Lees verder…

Kerkplein Waterland

Kerkplein Waterland is een activiteit van een aantal protestantse gemeenten en de rooms-katholieke parochie in Waterland.

Raad van kerken Broek in Waterland

De Raad van Kerken is een werkgroep van de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente van Broek in Waterland. Deze werkgroep organiseert gezamenlijke/oecumenische bijeenkomsten en kerkdiensten.
Lees verder…

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.

Kom gerust een keer meezingen, het zal u zeker bevallen!