Kerkgemeente

Protestantse Gemeente
Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland

In 2018 droeg de Protestantse Gemeente Broek in Waterland het eigendom van het kerkgebouw over aan de Stichting Broeker Kerk. De kerkelijke gemeente houdt de erediensten nu afwisselend in de Broeker Kerk en in de kerk van Zuiderwoude.

De stichting en de kerkgemeente zijn blij dat het kerkgebouw zo een plek blijft met een meervoudige functie: een plek van ontmoeting, geloof en cultuur.

Logo Protestantse Gemeente in Waterland

In 2021 fuseerde de kerkelijke gemeente tot de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.

Meer informatie over de kerkelijke gemeente en wat zij doen, is te vinden op hun eigen website:

Kerkdiensten

preekstoel Broeker Kerk

Het maandelijkse overzicht van de kerkdiensten staat op de eigen website van de Protestantse Gemeente:

Cantorij Broeker Kerk

Cantorij Broeker Kerk

Onder leiding van Ike Wolters ondersteunt de Cantorij de gemeentezang. Kom gerust een keer meezingen!
De repetities zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk van Zuiderwoude.

Contact kerkgemeente

Wandtegels met bijbelse voorstellingen.

Annet Nielsen, scriba (secretaris)
Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB Broek in Waterland
E-mail: npnielsen@ziggo.nl
telefoon: 020-4031388