Koperwerk van gulle gevers uit het verleden

Al het koperwerk in de kerk is geschonken door inwoners van het dorp. Daarmee toonden de gevers hun rijkdom en mildheid. Met inscripties zorgden zij ervoor dat ook onze generatie nog herinnerd wordt aan hun goede gaven van destijds.

Doopboog

De koperen doopboog wordt bekroond door twee cherubijntjes (engeltjes) die een bijbel vasthouden. Het ene engeltje kijkt naar ons toe, het andere kijkt in de richting van de preekstoel. De cherubijntjes houden een bijbel vast. Daarin is aan beide zijden een Bijbeltekst gegraveerd:

  • aan de kant van de preekstoel een tekst uit Spreuken 30, vers 5 en 6
  • aan de kant van de kerkgemeente de woorden uit het Bijbelboek Jozua 1, vers 8

In de top van de doopboog staat het gemeentewapen van Broek in Waterland. Op de achterkant van de top staan het jaartal 1685 en een afbeelding van een schaapherder. Deze afbeelding is naar de preekstoel gekeerd en stond symbool voor de predikant als hoeder van de aan hem toevertrouwde kudde.

Lessenaars

De koperen lessenaar op het preekgestoelte wordt bekroond door een pelikaan. Deze pelikaan voedt zijn kinderen met het bloed dat hij uit zijn eigen borst prikt, een symbool van zelfopofferende vader- en moederliefde. Een tweede koperen lessenaar is bevestigd op het doophek. Deze was bedoeld voor de voorzanger en ook deze is rijk versierd. Beide lessenaars zijn uit de tweede helft van de 17e eeuw.

Kroonluchters

Er hangen in totaal zes kroonluchters in de kerk. Het jaar 1654 was wat de verlichting in de kerk betreft een gelukkig jaar. In dat jaar werden maar liefst drie grote kroonluchters aan de kerk geschonken, ieder met zestien armen. Ze zijn door de gulle gevers voorzien van inscripties. Al eerder, in 1642, kreeg de kerk drie kleinere kroonluchters met twaalf armen. Deze hebben geen inscriptie.

In de 19e eeuw kwamen olie- en gaslampen op en veel kerken verkochten daarom hun kroonluchters. Gelukkig gebeurde dit niet bij de Broeker Kerk. Wel werden de kronen omgebouwd tot olielampen, die op ansichtkaarten van rond 1900 te zien zijn. Later werden de kroonluchters weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Maagdenkroon

De middelste kroonluchter onder de noordbeuk wordt de Maagdenkroon genoemd. Hij werd namelijk door drie jonge dochters aan de kerk geschonken. Bovenaan deze lamp zitten drie schildjes, op ieder schildje staat een meisje in 17e-eeuws kostuum. Op die schildjes staat ook te lezen:

De maegden uit mildadigheid
Dees gave hebben toebereyt
Om ligt te geven als Godts woort
Des Avonts alhier wordt gehoort
Hierdoor betoonese oock haer Ligt
En wort door haer Godts kerck gesticht

Lees ook: Een waardevol interieur dankzij rijke Broekers

Doopboog Broeker Kerk

De koperen doopboog

Kroonluchter Broeker Kerk

Er hangen in totaal zes kroonluchters in de kerk.

Interieur Broeker Kerk rond 1910

Deze ansichtkaart is omstreeks 1910 gemaakt. Hier is te zien dat de kaarsen in de kroonluchters vervangen waren door gas- of olielampen.