Waren de Broekers klokkendieven?

De Broekers worden wel eens betiteld als ‘klokkendieven’. In de bronzen klok staan namelijk twee wapens van Zuiderwoude en de tekst “Suyderwout”. Hoe zit dat?

In 1811 werd – in opdracht van Napoleon – besloten de gemeenten Broek, Zuiderwoude en Uitdam te verenigen. Deze twee laatste dorpen waren achterstallig met het betalen van ‘verponding’, een vorm van grondbelasting. Broek bleek bereid deze schuld te betalen, maar wel onder voorwaarden:

mits dat hun lieden mogt worden geconsenteerd om den Toorn, beneffens de klok van Suyderwoude te mogen verkopen en een kleine klok op een geschikte plaats daarvoor te stellen, termeer daar gemelde Toorn in sulke slegt bouwvallige omstandigheid is.”

Oftewel: Broek eiste het recht op om de klok van Zuiderwoude te vervangen door een kleinere en de grote klok te verkopen. De kerk van Zuiderwoude was al in 1715 ingestort, nu werd ook de bouwvallige toren afgebroken. De luidklok werd echter niet verkocht, maar kreeg een nieuwe plek in de Broeker toren.

Gegoten in 1624

De luidklok heeft een diameter van 136 cm. Hij werd in 1624 gegoten door Hendrik Aeltsz van Meurs, die ook een klokkenspel voor de Oude Kerk in Amsterdam vervaardigde. Hij liet zijn handtekening achter in het randschrift van de klok:

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. HENRICUS MUERS ME FECIT ANNO 1624.
(Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Henricus Muers heeft mij gemaakt in 1624).

Op hol geslagen

Op 11 januari 2016 beleefden sommige inwoners van Broek in Waterland een onrustige nacht. Anderhalf uur lang luidden de kerkklokken aan één stuk door. NH Nieuws vroeg Kees Oud (koster) de volgende dag om opheldering. Op YouTube kun je nog eens terugluisteren hoe de klepel in de klok… eh… de vork in de steel zat.

Wil je trouwens de klok eens van dichtbij horen en zien luiden? Bekijk dan ook deze video op YouTube eens. Hij  werd in 2015 gemaakt door Chardy van Riel, die het klokgelui van tal van kerken opnam.

Lees ook: Wie zorgt er voor de toren?

De luidklok van de Broeker Kerk
De luidklok van de Broeker Kerk