MANTRA’S ZINGEN MET JAN KORTIE: HET LIED VAN DE ZIEL

donderdag 24 november 2022 | van 20.00 tot 22.00 uur | toegangsprijs € 20,00

Met zijn aanpak probeert Jan Kortie mensen vrijer te maken met hun stem en in hun zingen. Bij hem gaat het nooit om methodes of zangtechnieken, maar altijd om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van ‘hoe het hoort’. “Zingen hoort bij ons mens-zijn. Het is even natuurlijk als ademhalen en natuurlijker dan spreken. Je hoeft dus niet je best te doen om zo goed mogelijk te zingen. Je kunt het al.”

Het licht is gedempt, de sfeer is verstild, meditatief. Al voor aanvang wordt het stil, er zijn alleen nog pianoklanken. Als we beginnen nemen we een paar liederen door. Voor de meeste mantra’s is dat niet eens nodig, iedereen kan daar al snel in meedoen.

We zingen deze avond samen eenstemmige en meerstemmige mantra’s en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel uitbundig en vreugdevol.

Betovering

Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat.

Tussen het zingen door zijn we stil, de afwisseling van stilte en gezang doet beide nog meer tot hun recht komen. ‘Stilte is de golflengte waarop de ziel tot ons spreekt’, zei de popmusicus Sting ooit. De muziek houdt dan ook eigenlijk niet op, hij klinkt na, trilt door en inspireert.

En in de stilte wordt nieuwe muziek weer geboren.

Eenvoud

We hangen niet één specifieke spirituele richting aan, de liederen komen uit allerlei culturen en tradities, die immers in wezen over hetzelfde spreken. Er is geen verplichting, er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Zo kunnen we ons openen voor de soms magische momenten waarop heelheid en éénheid voelbaar zijn.

In de eenvoud schuilt de magie van het zingen van mantra’s: de toewijding aan de eenvoud van de ziel. De waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen goed je best doen.

Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig.

—————-

Kijk ook op de website van Jan Kortie

24 november 2022
aanvang 20.00 uur
toegangsprijs € 20,00

Jan Kortie - Mantra zingen
Jan Kortie

‘Stembevrijder’ Jan Kortie