De Protestantse Gemeente van Broek in Waterland wil nadrukkelijk een open, gastvrije en inclusieve gemeenschap zijn. De kerkenraad (het kerkbestuur) deelt inhoud en strekking van de Nashvilleverklaring niet en distantieert zich ervan.

In de Broeker kerkelijke gemeente is ieder mens van harte welkom, van welk geslacht of geaardheid dan ook. Al vele jaren kunnen hier levensverbintenissen, anders dan tussen man en vrouw, gezegend worden. Ook wordt er bij de keuze van ambtsdragers en voorgangers in kerkdiensten geen onderscheid gemaakt in sekse of seksuele geaardheid.

Hier is de volledige verklaring te lezen die de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Broek in Waterland op 22 januari 2019 heeft opgesteld (pdf).