Het Onderhoudsgilde organiseert de werkzaamheden als het gaat om het onderhoud aan de kerk en de kosterij. Dit gebeurt op basis van een rapport van de Monumentenwacht na een jaarlijkse inspectie. Voor het reguliere klein onderhoud worden vrijwilligers ingezet.

In het rapport geeft de Monumentenwacht aan welk onderhoud op korte – en langere – termijn nodig is om verval van het gebouw te voorkomen. Denk aan dakpannen en goten die stuk zijn, lekkages, schilderwerk.

Maar het gilde gaat verder. Om de energiekosten te drukken, heeft een gespecialiseerd bedrijf een scala aan mogelijkheden geadviseerd voor energiebesparing. Enkele werkzaamheden zijn in gang gezet of al uitgevoerd, zoals het aanbrengen of vernieuwen van tochtstrips en het plaatsen van isolatiemateriaal tussen radiatoren en de koude buitenmuur. Ook wordt gewerkt aan vervanging van de halogeenspotjes in de kerk.
Grotere projecten, zowel wat onderhoud als duurzaamheid betreft, worden door het gilde voorbereid en georganiseerd in overleg met het stichtingsbestuur.

Ook de exploitatie van de kerk (exposities, evenementen, horeca) brengt werk voor het Onderhoudsgilde met zich mee. Zo zijn vorig jaar nieuwe wanden en verlichting voor exposities aangebracht. En in aanloop naar de openstelling van kerk en terras voor kleinschalige horeca wordt momenteel naar de inrichting van de buitenruimte gekeken.

Onderhoudsgilde

Henk Pronk (links) en Toon Mulder inspecteren het kerkdak.