RESTAURATIE BUITENGEVEL AFGEROND

Met het vertrek van de bouwvakkers is een klus afgerond die drie winters duurde. Achter het steigerdoek werd gespoten, gefreesd en gebikt, gerepareerd en gevoegd.

Gelukkig waren er deze winter geen tegenvallers. Deze laatste (noord-)gevel stond er beter bij dan de zuidgevel, die in het eerste jaar onder handen werd genomen. Daardoor bleef het werk deze winter binnen de planning en binnen het budget.

Oude methode

Aannemer Reno-Dijk heeft gebruik gemaakt van bouwmaterialen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke materialen liggen. Dat geldt niet alleen voor de stenen, maar ook voor de voegmortel. Daarvoor is een oud, beproefd recept toegepast waarbij geen cement wordt gebruikt. In plaats daarvan bestaat het bindmiddel van de mortel uit gemalen schelpen, die in ovens worden gebrand.

Schilderwerk

Het houtwerk buiten was nog in goede staat, maar kon een nieuwe lik verf gebruiken. Tja, en als er dan toch steigers staan… daar kon de schilder handig gebruik van maken met het steigerdoek als extra beschutting.

Monumentenwacht

Bij rijksmonumenten voert de Monumentenwacht jaarlijks een (verplichte) inspectie uit van de bouwkundige staat van het gebouw. Daarbij maken ze een overzicht van wat gerestaureerd of vervangen moet worden en ieder jaar beoordelen ze de vorderingen. De gevelrenovatie zal het lijstje “to do” zeker doen slinken!

En verder…?

Ook binnen is er nog heel wat werk te verzetten. Denk aan de verwarming, de verlichting, de verzakkende grafstenen, het afbrokkelende pleisterwerk. Daarnaast zijn er talloze kleinere klussen, waar vrijwilligers aan werken.

En dan nog de toren, want ook die is hard toe aan een ingrijpende restauratie. De gemeente Waterland is daarvoor – als eigenaar van de toren – verantwoordelijk. Je hoort meer van!

De steigers worden weer afgebroken.


De restauratie van de kerk was mede mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de Steunpilaren van de Broeker Kerk en subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland.

logo Rijksdienst Cultureel Erfgoed
logo provincie Noord-Holland