ANBI gegevens van de Stichting Broeker Kerk

Algemene informatie

De Stichting Broeker Kerk is opgericht op 23 mei 2017.

Statutaire naam:               Stichting Broekerkerk
ANBI-status:                       ja
RSIN/fiscaal nummer:      857609816

Contactgegevens
Contactpersoon:               Marieke Maars
Adres :                                Wagengouw 3
.                                           1151 EE  Broek in Waterland
Email adres:                       info@broekerkerk.nl

Bankrekening (IBAN):
Stichting Broekerkerk
NL15 RABO 0328 3992 99
Stichting Broekerkerk/Steunpilaren
NL06 RABO 0328 3996 55

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

Het in stand houden van de reeds in de Middeleeuwen genaamde Sint Nicolaaskerk en het ter beschikking stellen van zich daarin bevindende ruimten aan – in Broek in Waterland en de daaraan grenzende regio – werkzame verenigingen, stichtingen, groeperingen en/of organisaties op levensbeschouwelijk, maatschappelijk, cultureel of recreatief terrein.

Beleidsplan 2018

Dit beleidsplan is vooralsnog beknopt en bevat alleen de hoofdlijnen. De stichting is jong en zal de beleidsplannen het komende jaar nader in detail vaststellen en uitwerken. Meer…

Begroting 2018-2022

De meerjarenbegroting voor 2018-2022 gaat vergezeld van een toelichting over de besteding van giften.

Begroting 2018-2022 (pdf)

.

Jaarverslag en jaarcijfers 2017

Het jaar 2017 was een overgangsjaar waarin de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw door de Protestantse Gemeente aan de Stichting Broeker Kerk werd voorbereid. Formeel was het kerkgebouw in dat jaar nog eigendom van de kerkgemeente. Daarom zijn de financiële jaarcijfers over 2017 nog opgesteld door het kerkbestuur (College van kerkrentmeesters).
In 2018 is het kerkgebouw zowel economisch als juridisch overgedragen en zal de financiële verslaglegging voor het eerst onder de verantwoordelijkheid van de stichting plaatsvinden.

Jaarverslag 2017 (pdf)
Financieel verslag 2017 (pdf)