ANBI Stichting Broeker Kerk

Algemene informatie

De Stichting Broeker Kerk is opgericht op 23 mei 2017.

Statutaire naam:             Stichting Broeker Kerk
ANBI-status:                     culturele ANBI sinds 01-01-2019
.                                          ANBI sinds 23-05-2017
RSIN/fiscaal nummer:    8576 09 816

Contactgegevens
Contactpersoon:             Marieke Maars
Adres :                              Wagengouw 3
.                                         1151 EE  Broek in Waterland
Email adres:                     info@broekerkerk.nl

Bankrekening (IBAN):
Stichting Broeker Kerk
NL15 RABO 0328 3992 99

Stichting Broeker Kerk/Steunpilaren
NL06 RABO 0328 3996 55

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

Het in stand houden van de reeds in de Middeleeuwen genaamde Sint Nicolaaskerk en het ter beschikking stellen van zich daarin bevindende ruimten aan – in Broek in Waterland en de daaraan grenzende regio – werkzame verenigingen, stichtingen, groeperingen en/of organisaties op levensbeschouwelijk, maatschappelijk, cultureel of recreatief terrein.

Beleidsplan 2020-24

Jaarverslag en jaarcijfers

In 2018 werd het kerkgebouw zowel economisch als juridisch overgedragen aan de Stichting Broeker Kerk. Sinds dat jaar vindt de financiële verslaglegging onder de verantwoordelijkheid van de stichting plaats.