Beleidsplan 2018

Dit beleidsplan is vooralsnog beknopt en bevat alleen de hoofdlijnen. De stichting is jong en zal de beleidsplannen het komende jaar nader in detail vaststellen en uitwerken.

De stichting heeft met ingang van 2018 de verantwoordelijkheid gekregen voor de kerk en ontwikkelt activiteiten om de maatschappelijke rol te verstevigen, de kerkelijke functie te behouden en het gebouw bouwkundig in goede staat te houden.

De stichting kan daartoe een beroep doen op een grote groep vrijwilligers – het zijn er wel 100! – die in de vorm van gildes zijn georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en schoonmaak, culturele activiteiten en fondsenwerving.

De stichting verwerft zijn middelen uit drie bronnen:

  • verhuur en exploitatie
  • subsidies (met name voor groot onderhoud)
  • giften van de lokale gemeenschap.

Speerpunten voor 2018

  • de correcte juridische afronding van de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw
  • het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het organiseren van activiteiten in en om de kerk
  • het verstevigen van de banden met de vele Broeker organisaties die we in de kerk een plek willen geven
  • het laten uitvoeren van een energiescan met het oog op het klimaatneutraal maken van de kerk.