Meer geven voor minder geld

Uw schenking maakt voor ons een belangrijk verschil. Met weinig rompslomp kunt u ook nog eens belastingvoordeel krijgen. De Stichting Broeker Kerk is namelijk sinds 1 januari 2019 een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn giften – onder voorwaarden – aftrekbaar. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor 2019. De officiële ANBI-gegevens van onze stichting vindt u hier.

Extra belastingvoordeel
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst.
Bij eenmalige giften is er wel een drempelbedrag en een maximum. Ook hierover kunt u meer lezen op de website van de Belastingdienst.

Belastingvoordeel zonder grenzen
Wilt u een Steunpilaar worden die ons voor minimaal vijf jaar steunt? Geweldig, daar zijn we extra blij mee. Bovendien is uw gift dan aftrekbaar van de belasting zonder inkomensgrenzen, drempel of maximum! En het is eenvoudig te regelen met een ‘Overeenkomst Periodieke gift’.

Overeenkomst Periodieke gift
De voorwaarden die de Belastingdienst stelt zijn overzichtelijk: u schenkt minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag per jaar. En u sluit een ‘Overeenkomst Periodieke gift’ met ons af.
Hieronder kunt u het formulier voor de overeenkomst downloaden. Gemakkelijk: u kunt het meteen op uw computer invullen.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u (als PDF) per e-mail naar: steunpilaren@broekerkerk.nl
of naar: Stichting Broeker Kerk, p/a Eilandweg 9, 1151 BZ Broek in Waterland.

Overeenkomst Periodieke gift (PDF)

Geen belastingvoordeel nodig?
Misschien bent u niet geïnteresseerd in belastingvoordeel, maar wilt u wel schenken. Dan kunt u het gewone donatieformulier invullen. Alle (kleine) steentjes helpen!

Meer informatie

Het Steunpilarengilde is verantwoordelijk voor de werving van donateurs en sponsors van de Stichting Broeker Kerk.

Wilt u graag meer informatie? Of kunt u hulp gebruiken bij het invullen van het formulier Overeenkomst Periodieke gift? Leden van het gilde staan u graag te woord:
Jos van Doornik (tel: 06-53688453, e-mail: josvandoornik@me.com )
Henk Meinema (tel: 06-50510680, e-mail: h.meinema@xs4all.nl )

Hoe gaat de stichting met uw bijdrage om?
Het bestuur en het Steunpilarengilde hebben daarvoor samen enkele financiële uitgangspunten bepaald. U vindt deze in de meerjarenbegroting voor 2018-2022.

Begroting 2018-2022 met toelichting (pdf)

 

Nalaten
Via een testament kunt u geld of goederen nalaten aan de Stichting Broeker Kerk. Ook bestaat de mogelijkheid om de stichting tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u een legaat opnemen in uw testament.

Erf- en schenkbelasting
De Stichting Broeker Kerk heeft de ANBI-status. Daarmee is de stichting vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Zo bent u er zeker van dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt.