Steunpilaren van het eerste uur nemen afscheid

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Protestantse Gemeente het eigendom van de kerk officieel overdroeg aan de Stichting Broeker Kerk. Nieuwe en oude vrijwilligers stapten naar voren om bij te dragen aan het succes dat de Broeker Kerk de afgelopen jaren kon worden.

Willem Wiarda was al jaren daarvoor betrokken bij allerlei projecten ter behoud en restauratie van het kerkgebouw. Samen met onder meer Goof Buijs richtte hij het Steunpilarengilde op, om geld binnen te halen voor de restauratie van het gebouw.

Dat ging zo goed dat Goof als voorzitter van het gilde eind 2020 veertigduizend euro kon overdragen aan de stichting. Zo kon subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, die het onderhoudsbudget verdubbelde. Een fantastische start van de renovatie.

De Steunpilaren zijn nog onverminderd actief en succesvol in het binnenhalen van geld. En dat is ook nodig omdat een oud gebouw als de Broeker Kerk constant zorg en onderhoud nodig heeft. Maar Willem en Goof vinden het wat hun aandeel betreft nu wel genoeg. En geef ze eens ongelijk.

Cruciale rol

Dat geldt ook voor Trudy Kunst, die de afgelopen jaren een cruciale rol speelde in de communicatie rondom de Broeker Kerk. Met gevoel voor schoonheid en geschiedenis, met stiptheid en accuratesse, zorgde zij dat de verhalen van de kerk werden verteld en de talloze evenementen werden aangekondigd. En zo veel meer. Gelukkig blijft Trudy de maandelijkse nieuwsbrief maken.

Zo namen we onlangs afscheid van Trudy, Willem en Goof, en overhandigden hen hun favoriete foto uit de Hoeders van de Kerk-serie van Tessa Posthuma de Boer. Wel zo toepasselijk.

Steunpilaar van het eerste uur Willem Wiarda stond aan de basis van het succes van de Broeker Kerk.

Goof Buijs kon eind 2020 als voorzitter van het gilde veertigduizend euro overdragen aan de stichting.

Trudy Kunst speelde de afgelopen jaren een cruciale rol in de communicatie rondom de Broeker Kerk.