Doelstelling

De belangrijkste taak van de stichting is om de kerk in stand te houden. Daarbij gaat het om:

  • de blijvende beschikbaarheid van de kerk voor de Broeker gemeenschap
  • het bouwkundig in goede staat houden van het gebouw
  • het behoud van traditionele kerkfunctie van het gebouw

Bestuur

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Broekerkerk:​

Marieke Maars, voorzitter
Robert Zaal, secretaris/plv. voorzitter
Laurens Winkel, penningmeester
Tjerk Doornenbal, bestuurslid
Sabine van Montfrans, bestuurslid

ANBI gegevens

De Stichting Broeker Kerk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor zijn giften – onder voorwaarden – aftrekbaar.
Lees meer…

Nieuws

Klik hier voor nieuws over de Stichting Broeker Kerk.