Stichting Broeker Kerk

De kerk van Broek in Waterland is een ontmoetingsplek voor het hele dorp. De Stichting Broeker Kerk doet er alles aan om dat zo te houden. Maar het onderhoud van zo’n historisch gebouw kost veel geld. Mogen we op uw steun rekenen?

Ja, ik word steunpilaar

STICHTING BROEKER KERK

Doelstelling

De belangrijkste taak van de stichting is om de kerk in stand te houden. Daarbij gaat het om:

  • de blijvende beschikbaarheid van de kerk voor de Broeker gemeenschap
  • het bouwkundig in goede staat houden van het gebouw
  • het behoud van traditionele kerkfunctie van het gebouw

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Broeker Kerk:​

Robert Zaal, voorzitter
Marieke Maars, secretaris
Laurens Winkel, penningmeester
Eliane Attinger
Marius Josephus Jitta
Sabine van Montfrans
Klaas Valk

Vrijwilligers

De kerk is de spil van ons dorp en ontmoetingscentrum voor iedereen: gelovig of niet-gelovig. De Stichting Broeker Kerk doet er alles aan om dat zo te houden. Méér dan 100 vrijwilligers helpen daarbij. Ze zijn georganiseerd in gildes. Lees meer…

ANBI gegevens

De Stichting Broeker Kerk heeft de status van Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn giften – onder voorwaarden – aftrekbaar.
Lees meer…