STICHTING BROEKER KERK

Doelstelling

De belangrijkste taak van de stichting is om de kerk in stand te houden. Daarbij gaat het om:

  • de blijvende beschikbaarheid van de kerk voor de Broeker gemeenschap
  • het bouwkundig in goede staat houden van het gebouw
  • het behoud van traditionele kerkfunctie van het gebouw

Vrijwilligers

De kerk is de spil van ons dorp en ontmoetingscentrum voor iedereen: gelovig of niet-gelovig. De Stichting Broeker Kerk doet er alles aan om dat zo te houden. Méér dan 100 vrijwilligers helpen daarbij. Ze zijn georganiseerd in gildes. Lees meer…

ANBI gegevens

De Stichting Broeker Kerk heeft de status van Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn giften – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.
Lees meer…

Van wie is de Broeker Kerk eigenlijk?

Het eigendom van het kerkgebouw is door de Protestantse gemeente overgedragen aan de Stichting Broeker Kerk. Vertegenwoordigers uit de hele dorpsgemeenschap vormen samen het bestuur van de stichting.

In deze video vertelt bestuurslid Marieke Maars het bijzondere verhaal. Ze wordt geïnterviewd door dorpsgenoot Frank Evenblij.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING BROEKER KERK

Wie zijn eigenlijk die mensen in het bestuur van de Broeker Kerk? Ze vertellen hier iets over hun persoonlijke beweegredenen om zich in te zetten voor de Broeker Kerk.

Marius Josephus Jitta (voorzitter)

“45 Jaar lang was ik de forens die in het dorp woonde, ervan genoot maar er weinig voor deed. Toen bestuursleden werden gezocht, vond ik het mijn beurt iets terug te doen voor het dorp. Als bestuurslid leer je allerlei Broekers kennen, waarmee je niet in contact komt als je kinderen van de Havenrakkers af zijn.
De Broeker Kerk heeft in ieder opzicht een centrale plaats in het dorp. Wat zou het Kerkplein zijn zonder de kerk, die uittorent boven de huizen aan het Kerkplein, de Erven, het Leet- en Roomeinde? Die straten zouden zonder de Broeker Kerk leeg aanvoelen.”

Marieke Maars (secretaris)

“We hebben een prachtige kerk die zorg en aandacht nodig heeft om als middelpunt van het dorp te kunnen blijven bestaan. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ook niet onbelangrijk: ik vind het leuk initiatieven en activiteiten (voor alle leeftijden) te initiëren of te ondersteunen.
Ik vind het een eer dat wij als bestuur de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de restauratie en het onderhoud van deze monumentale kerk.”

Laurens  Winkel (penningmeester)

“Elke keer zie ik weer die mooie toren! Toen ik in de kerkenraad zat werd het idee geopperd om het gebouw terug aan het dorp te geven en het weer volop te gaan gebruiken. Hoewel er vroeger ook met liefde met het gebouw werd omgegaan, zie je de kracht van samen doen. Dus het hele dorp (en niet alleen de kerkelijke gemeente) zet zich nu in. Het resultaat: een gebouw dat langzaam weer in topconditie raakt en een gebouw dat leeft met vele activiteiten.”

Eliane Attinger (bestuurslid)

“Toen ik nog werkte, was ik door tijdgebrek weinig betrokken bij het dorpsgebeuren, terwijl ik dat wel belangrijk vind. Als import-Broeker had ik de kerk al een tijdje in mijn hart gesloten, vooral omdat ze zo mooi is. Daarom sprak mij de doelstelling van de stichting meteen aan: instandhouding van het gebouw en een culturele ontmoetingsplek voor het dorp. Daar wilde ik me wel voor inzetten!
Het mooist aan de Broeker Kerk vind ik dat iedereen er welkom is, dat er veel gebeurt en dat het er gezellig is.”

Annemarieke de Boer (bestuurslid)

“Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het kerkgebouw voor iedereen. Jong en oud. Het is echt een verbindende plek in tijden van vreugde en verdriet. Het maakt daarbij niet uit of je kerkelijk bent ingesteld of juist helemaal niet. Het is ontzettend leuk dat er ruimte is voor allerlei activiteiten, zoals concerten, toneelvoorstellingen, debatten en lezingen of exposities. Ook de horeca en het terras zijn een aanwinst en dragen bij aan de leefbaarheid en gezelligheid van het dorp.
Sinds mijn toetreding tot het bestuur heb ik mensen ontmoet, die ik anders wellicht alleen van gezicht had gekend. Nu leer ik wat meer hun achtergronden en drijfveren kennen. Dat geeft mij zelf ook weer vernieuwende kijk op dingen.”

Eduard van Holst Pellekaan

Eduard van Holst Pellekaan (bestuurslid)

“In de Broeker Kerk hebben we exposities, concerten, lezingen, boeken en platen en natuurlijk de horeca door Marieke en Wouter. Daarnaast hebben we huwelijken, uitvaarten en – nog steeds – erediensten. Zo hebben we een unieke mix van spiritueel, cultureel en sociaal.
Ik vind het indrukwekkend dat dat zo goed gelukt is. Ik ben blij dat ik mag bijdragen aan het in stand houden en bestendigen van die mooie balans, waardoor de Broeker Kerk een plek is voor iedereen.”

Klaas Valk (bestuurslid)

“Als diaken van de Broeker kerkgemeente ben ik actief binnen de kerk. Hierbij kun je denken aan hulp bij en aan de voedselbank, organiseren van collectes en sociale steun aan mensen binnen en buiten de kerk.
Twee plaatsen in het stichtingsbestuur zijn gereserveerd voor de kerkgemeenschap; ik ben gevraagd om een van die plaatsen in te vullen. Ik woon sinds 1972 in Broek en ken de geschiedenis van de kerkgemeente.
In de Broeker Kerk kun je prachtige momenten beleven. De kerk geeft je rust en ruimte. Hoogtepunten zijn voor mij het samen zingen: Samen zingen rond de Kerst en samen zingen op zondagmorgen met de cantorij.”

Podcast ‘Kerken van ons allemaal’

Onze Stichting Broeker Kerk is één van de 140 leden van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK). Deze vereniging zet zich in voor een goed gebruik en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. De vereniging ondersteunt kerkbeheerders en maakte een podcastserie, Kerken van ons allemaal.
Onze Broeker Kerk is in deze serie – naast de Grote Kerk in Naarden en de Laurenskerk in Rotterdam – een voorbeeld hoe een kerk ook in een dorp behouden kan worden. Via de knop hieronder kun je deze podcast beluisteren.

Interieur Broeker Kerk