16 november 2019
aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur).

Het Waterlands Archief publiceert een boek over de geschiedenis van het dorp Broek en de regio Waterland. Het boek wordt in onze kerk feestelijk aan het publiek gepresenteerd.

Het boek komt uit bij Uitgeverij Verloren en heeft als titel: Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Deze publicatie is een initiatief van het Waterlands Archief, dat het oud-archief van Broek bewaart.

Een team van ervaren historici werkt mee aan dit bijzondere project. Zij kijken o.a. naar de conflicten tussen Filips de Goede en de Waterlanders, de rivaliteit tussen Waterland en de machtige buur Amsterdam, de Unie van Waterland, de droogmaking van de Waterlandse meren in 1628 en de oorlogsdreiging tijdens het rampjaar 1672 die ook in Waterland duidelijk voelbaar was.

Het verhaal begint in 1282, wanneer graaf Floris V de heerlijkheid Waterland in handen krijgt van Jan Persijn. Het eindigt in 1811 met het bezoek van keizer Napoleon aan het pittoreske Broek.

Lees meer over het boek
Organisator: Waterlands Archief

Kaart gemaakt in 1631 naar aanleiding van afwateringsproblemen die ontstonden na de droogmaking van de drie Waterlandse meren: Buikslotermeer, Broekermeer en Belmermeer in 1628. Bron: Waterlands Archief

Charter uit 1631 waarin de Staten van Holland aan het dorpsbestuur van Broek octrooi verlenen om een belasting op bier en wijn te heffen. Bron: Waterlands Archief