• 16 november 2019
  • aanvang 13.30 uur, u bent welkom vanaf 13.00 uur
  • de toegang is vrij

Het Waterlands Archief publiceert een boek over de geschiedenis van het dorp Broek en de regio Waterland (1282-1811). Het boek wordt in onze kerk feestelijk aan het publiek gepresenteerd. Wethouder Astrid van de Weijenberg zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Het boek heeft als titel: Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Het verhaal begint in 1282, wanneer graaf Floris V de heerlijkheid Waterland in handen krijgt van Jan Persijn. Het eindigt in 1811 met het bezoek van keizer Napoleon aan het pittoreske Broek.

Heerlijkheid Waterland

Deze publicatie is een initiatief van het Waterlands Archief, dat het oud-archief van Broek bewaart. Een team van ervaren historici werkte mee aan dit bijzondere project. Zij keken o.a. naar de conflicten tussen Filips de Goede en de Waterlanders, de rivaliteit tussen Waterland en de machtige buur Amsterdam, de Unie van Waterland, de droogmaking van de Waterlandse meren in 1628 en de oorlogsdreiging tijdens het rampjaar 1672 die ook in Waterland duidelijk voelbaar was.

Programma

  • Welkom (Roland Bisscheroux, directeur Waterlands Archief)
  • Over het boek (Loek Zoon, redacteur)
  • Spreker Diederik Aten (historicus)
  • Pauze
  • Spreker Jaap Haag (historicus)
  • Overhandiging eerste exemplaar aan wethouder Astrid van de Weijenberg
  • Uitreiking boek aan de auteurs

Het boek

Joost Cox, Fenna Brouwer, Corrie Boschma-Aarnoudse, Diederik Aten en Jaap Haag hebben bijgedragen aan het boek. Loek Zoon deed de redactie. Broek en Waterland verschijnt in luxe uitvoering bij Uitgeverij Verloren. Het telt telt 224 bladzijden en is rijk geïllustreerd met 100 kaarten, prenten, foto’s, documenten en tekeningenen. De verkoopprijs is € 26,-. Het is na 16 november ook te koop bij het Waterlands Archief en bij diverse middenstanders in Broek in Waterland.

Na afloop van de presentatie kunt u onder genot van een drankje het boek inzien en desgewenst meteen aanschaffen.

Lees meer over het boek
Organisator: Waterlands Archief

Kaart gemaakt in 1631 naar aanleiding van afwateringsproblemen die ontstonden na de droogmaking van de drie Waterlandse meren: Buikslotermeer, Broekermeer en Belmermeer in 1628. Bron: Waterlands Archief

Charter uit 1631 waarin de Staten van Holland aan het dorpsbestuur van Broek octrooi verlenen om een belasting op bier en wijn te heffen. Bron: Waterlands Archief