Op 2 september 2018 werd de officiële overdracht van het kerkgebouw door de Protestantse Gemeente aan de Stichting Broeker Kerk een feit. Ds. Martien Pettinga ging voor in een speciale kerkdienst met een liturgie, afgestemd op dit bijzondere moment. Veel dorpsgenoten waren daarbij aanwezig.

Overdracht Broeker Kerk

Tijdens de dienst klonken toepasselijke teksten zoals dit lied:

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Tijdens die dienst werd de akte van overdracht ondertekend en symbolisch overhandigde de dominee een sleutel van de kerk aan Marieke Maars van het stichtingsbestuur. De notaris (mr. R. Cremers) zorgde ervoor dat de formaliteiten conform de wettelijke eisen verliepen. Hij vroeg voor zijn werkzaamheden geen betaling – een ware Steunpilaar!

De dienst werd muzikaal ondersteund door Ike Wolters op piano en Greta Vlug op saxofoon.

Overdracht Broeker Kerk

Ds. Martien Pettinga overhandigt symbolisch de sleutel aan Marieke Maars van het stichtingsbestuur.

Taart

Na de feestelijke dienst was er een toepasselijke taart van KOSTER EN DE KERK.