VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN – TERUGBLIK

In het najaar van 2021 organiseerden we twee bijeenkomsten voor en met vrijwilligers van de Broeker Kerk. We wilden samen uitzoeken hoe we meer menskracht, meer inzet, van meer dorpsgenoten konden organiseren.

Wat kunnen de huidige vrijwilligers (inclusief het bestuur) ondernemen om de ploeg uit te breiden en wat is daarvoor nodig?

Dat was de centrale vraag tijdens de twee bijeenkomsten. Ondanks corona kwam een fijn aantal mensen bijeen die met heel veel ideeën kwamen, waarvan een deel omgezet is in actieplannen. Er waren veel bekende, maar ook al enkele nieuwe gezichten. Dorpsgenoot Elien Rogaar leidde de bijeenkomsten.

Hieronder kun je het verslag van de bijeenkomsten downloaden. Heb je vragen of suggesties? Mail naar vrijwilligers@broekerkerk.nl of neem telefonisch contact op met Wil Leijdekker (06-44605081).

Ben je benieuwd wat er allemaal door vrijwilligers wordt gedaan voor de kerk? Kijk dan ook eens op de pagina met het overzicht van alle activiteiten .

Vrijwilligersbijeenkomst 2021

Welkomstwoorden

Toelichting op het programma

Per groep werden de plannen gepresenteerd.

In een fotoexpositie waren alle facetten van het vrijwilligerswerk voor de Broeker Kerk in beeld gebracht.